Thai English facebook YouTube


    1     2     3     4     5     6  

 
 
   

 
ประกาศเรื่อง ตัวแทนจำหน่ายสลากดำเนินการจำหน่ายสลากแบบรวมชุด (24/04/2558)

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จัดโครงการ ส่งเสริมประเพณีวันสงกรานต์ และวัฒนธรรมไทยในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2558 (23/04/2558)

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ร่วมแสดงความยินดีในวันคล้ายวันสถาปนาโรงงานยาสูบ (22/04/2558)

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล มอบเงินบริจาคสาธารณประโยชน์ ในโอกาสวันสถาปนาสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ครบรอบ 76 ปี (20/04/2558)

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล แจ้งเลื่อนออกสลากงวด ประจำวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 (16/04/2558)

ผลการออกรางวัลสลากบำรุงกาชาดไทย ปี 2558 (10/04/2558)

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสถาปนาสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ครบรอบ 76 ปี (10/04/2558)

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล แจ้งออกสลากงวดประจำวันที่ 16 เมษายน 2558 ที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล สนามบินน้ำ จ.นนทบุรี (10/04/2558)

 
   

ดูแลผู้พิการ

ตรวจผลรางวัล

ตรวจผลบาร์โค้ด

รูปภาพตัวอย่างสลาก

การตรวจพิสูจน์สลากเบื้องต้น

ตรวจสอบผลการสุ่มจัดลำดับเพื่อขึ้นบัญชีสำรองขอรับการจัดสรรสลาก


 
 
   

 
 
   

 

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228
ผังเว็บไซต์
กระทรวงการคลัง ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สายด่วนของรัฐบาล 1111 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จำกัด e - Learning สำนักงาน ป.ป.ช