Thai English facebook YouTube


    1     2     3     4     5     6     7  

 
 
   

 
กำหนดวันจำหน่ายสลากแก่ตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลในส่วนกลาง งวดประจำวันที่ 1 และ 16 เมษายน 2558 (03/03/2558)

กำหนดวันจำหน่ายสลากแก่ตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลในส่วนภูมิภาค งวดประจำวันที่ 1 และ 16 เมษายน 2558 (02/03/2558)

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล แจ้งออกสลากงวดประจำวันที่ 1 มีนาคม 2558 ที่สถาบันวิชาการทีโอที (27/02/2558)

แจ้งข่าวการหลอกลวงในการจัดสรรโควตาสลาก (20/02/2558)

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ร่วมพิธีปิดการแข่งขันกรีฑารัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 40 ประจำปี 2558 (20/02/2558)

ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เป็นประธานในพิธีปิดกีฬาฟุตซอลรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 40 ประจำปี 2558 (19/02/2558)

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่ กรมสรรพาสามิต ครบรอบ 83ปี (18/02/2558)

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลขอให้ผู้พิการที่ได้รับการจัดสรรสลากเป็นการชั่วคราว ไปรับสลากตามภูมิลำเนาที่ได้แจ้งความประสงค์ไว้ (18/02/2558)

 
   

ดูแลผู้พิการ

ตรวจผลรางวัล

ตรวจผลบาร์โค้ด

รูปภาพตัวอย่างสลาก

ตรวจสอบผลการสุ่มจัดลำดับเพื่อขึ้นบัญชีสำรองขอรับการจัดสรรสลาก


 
 
   

 
 
   

 

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228
ผังเว็บไซต์
กระทรวงการคลัง ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สายด่วนของรัฐบาล 1111 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จำกัด e - Learning สำนักงาน ป.ป.ช