Thai English facebook YouTube


    1     2     3     4     5  

 
 
   

 
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลร่วมรับมอบการ์ดขอบคุณพระราชทานในการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ (31/08/2558)

ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลพร้อมคณะผู้บริหารเข้าประชุมรับมอบนโยบายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ที่กระทรวงการคลัง (27/08/2558)

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จัดรับฟังความคิดเห็น “Road Map ระยะที่2 การจัดสรรสลากเพื่อความยั่งยืน” (27/08/2558)

คณะกรรมการสลากสลากกินแบ่งรัฐบาล นำสื่อมวลชนลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นจากผู้แทนจำหน่าย ณ ศูนย์การค้าสลากไทย จ.นนทบุรี (27/08/2558)

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็น ในหัวข้อ “Road Map ระยะที่ 2 การจัดสรรสลากเพื่อความยั่งยืน” (25/08/2558)

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลไปศึกษาดูงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและด้านชุมชนสัมพันธ์ ที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (25/08/2558)

กำหนดวันจำหน่ายสลากแก่ตัวแทนจำหน่ายสลากในส่วนกลาง งวดประจำวันที่ 1 และ 16 ตุลาคม 2558 (24/08/2558)

กำหนดวันจำหน่ายสลากแก่ตัวแทนจำหน่ายสลากในส่วนภูมิภาค งวดประจำวันที่ 1 และ 16 ตุลาคม 2558 (24/08/2558)

 
   

ตรวจผลรางวัล

รายงานสรุปแถลงผลงานรัฐบาลรอบ 6 เดือน

จดหมายข่าวรัฐบาล เพื่อประชาชน

การมอบอำนาจรับสลาก
การตรวจพิสูจน์สลากเบื้องต้น
หลักเกณฑ์การบริจาคและสนับสนุนเพื่อสาธารณะประโยชน์ ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
สัญญาระดับคุณภาพการให้บริการ
ภาพตัวอย่างสลากกินแบ่งรัฐบาล
รายชื่อตัวแทนจำหน่ายสลากในส่วนกลาง
ตรวจสอบผลการสุ่มจัดลำดับเพื่อขึ้นบัญชีสำรองขอรับการจัดสรรสลาก

 
 
   

 
 
   

 dd

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228
ผังเว็บไซต์
กระทรวงการคลัง ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ปปช. สายด่วนของรัฐบาล 1111 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จำกัด