(งวดประจำวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2557)
 
รางวัลที่ 1 เลขท้าย 3 ตัว เลขท้าย 2 ตัว รางวัลที่ 1 พิเศษ

948354 901   080
775   763
90
กลุ่มที่ 1 : ชุดที่ 30 หมายเลข 948354
กลุ่มที่ 2 : ชุดที่ 55 หมายเลข 948354
 
พิมพ์หมายเลขเพื่อตรวจรางวัลงวดปัจจุบันด้านล่าง :