(งวดประจำวันที่ 01 เมษายน พ.ศ. 2557)
 
รางวัลที่ 1 เลขท้าย 3 ตัว เลขท้าย 2 ตัว รางวัลที่ 1 พิเศษ

028866 186   835
938   499
95
กลุ่มที่ 1 : ชุดที่ 27 หมายเลข 028866
กลุ่มที่ 2 : ชุดที่ 68 หมายเลข 028866
 
พิมพ์หมายเลขเพื่อตรวจรางวัลงวดปัจจุบันด้านล่าง :