(งวดประจำวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2558)
 
รางวัลที่ 1 เลขท้าย 3 ตัว เลขท้าย 2 ตัว รางวัลที่ 1 พิเศษ

011421 799   484
851   928
38
กลุ่มที่ 1 : ชุดที่ 10 หมายเลข 011421
กลุ่มที่ 2 : ชุดที่ 61 หมายเลข 011421
 
พิมพ์หมายเลขเพื่อตรวจรางวัลงวดปัจจุบันด้านล่าง :