(งวดประจำวันที่ 01 กันยายน พ.ศ. 2557)
 
รางวัลที่ 1 เลขท้าย 3 ตัว เลขท้าย 2 ตัว รางวัลที่ 1 พิเศษ

856763 308   912
477   490
22
กลุ่มที่ 1 : ชุดที่ 21 หมายเลข 856763
กลุ่มที่ 2 : ชุดที่ 64 หมายเลข 856763
 
พิมพ์หมายเลขเพื่อตรวจรางวัลงวดปัจจุบันด้านล่าง :