(งวดประจำวันที่ 01 สิงหาคม พ.ศ. 2557)
 
รางวัลที่ 1 เลขท้าย 3 ตัว เลขท้าย 2 ตัว รางวัลที่ 1 พิเศษ

766391 637   576
349   623
82
กลุ่มที่ 1 : ชุดที่ 28 หมายเลข 766391
กลุ่มที่ 2 : ชุดที่ 58 หมายเลข 766391
 
พิมพ์หมายเลขเพื่อตรวจรางวัลงวดปัจจุบันด้านล่าง :