Thai English facebook YouTube
ส่งออก PDF ส่งต่อให้เพื่อน
ภารกิจหลัก >> การจำหน่าย
กระบวนการมอบอำนาจ

การมอบอำนาจรับสลาก
 
            สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะอนุญาตให้มอบอำนาจได้ตามความจำเป็นในแต่ละกรณี และไม่อนุญาตให้มี การมอบอำนาจช่วงโดยเด็ดขาด โดยใช้แบบฟอร์มตามที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกำหนด 

             
- แบบฟอร์ม สล.145 หนังสือมอบอำนาจ 
 
 
 


           ผู้มอบอำนาจหรือผู้รับมอบอำนาจต้องยื่นเอกสารด้วยตนเองล่วงหน้า ก่อนวันจำหน่ายสลากที่ประสงค์จะมอบอำนาจ รับสลากหรือตามความจำเป็นของแต่ละกรณี
 
ปรับปรุงข้อมูล วันที่ 28 กันยายน 2560


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228
ผังเว็บไซต์